Kontakt

Instytut Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71/79
71-017 Szczecin

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 13:30 (pokój 002)

sprawy studenckie i naukowe:

tel.  91444 32 26

e-mail: sekretariat.ipie@whus.pl

tel.  91444 32 25

e-mail: ipie@whus.pl 

fax: 91 444 32 42

Dodaj komentarz