Gwarantujemy dobrą jakość studiów – mamy potencjał naukowo-badawczy, doświadczoną i fachową kadrę dydaktyczną oraz profesjonalne wyposażenie.

Sala komputerowa Absolwenci kierunku „Management instytucji publicznych i PR” otrzymają  wyspecjalizowane umiejętności i profesjonalny zasób wiadomości, które mogą być nie tylko przydatne ale wręcz niezbędne w znalezieniu interesującej oferty zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

W ramach studiów na I stopniu (licencjackie) przewidziano bowiem dwie specjalności: „Doradztwo wizerunkowe i PR” oraz „Funkcjonariusz publiczny”, a na studiach II stopnia kolejne dwie: „Kreatywny PR” oraz „Inżynieria organizacji pozarządowych” . W ramach zaproponowanych specjalizacji zostanie położony nacisk na nabywanie kompetencji praktycznych, czemu służyć będzie realizacja wielu przedmiotów kursowych w formie warsztatów z wykorzystaniem interaktywnych metod kształcenia.

Pracujemy w unijnym systemie ECTS.  Nasi studenci mają możliwość odbycia studiów częściowych w ramach programu UE Erasmus Plus w krajach takich jak: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Francja, Turcja, Czechy, Słowacja, Litwa i Bułgaria oraz wyjazdów studyjnych do m. in.: Kwatery Głównej NATO w Brukseli oraz Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i w Brukseli.

CNiEK0021Program MOST umożliwia studiowanie w innych polskich uczelniach. Najlepsi studenci naszego Instytutu uzyskali wielokrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Krakowskiej 71-79 całkowicie objętym bezpłatnym, bezprzewodowym dostępem do Internetu. W 2014 roku uruchomione zostało Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych, w którym między innymi znajduje się Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej oraz Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowanej.

Zawsze słynęliśmy z bogatego życia studenckiego – to tutaj powstawały jedne z pierwszych w kraju studenckie internetowe gazety i kanały telewizyjne oraz organizowane są słynne w całym mieście Dni Politologa, Dni Europeisty oraz imprezy adaptacyjne.

Studiuj z nami Nowy PR.