Przedmiot studiów

W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację na studia II stopnia (magisterskie) – Management Instytucji Publicznych i Public Relations.

Zapraszamy na 2 specjalności: Kreatywny PR oraz Inżynieria Organizacji Pozarządowych.

Wybrane przedmioty studiów II stopnia:

Lista przedmiotów specjalnościowych KREATYWNY PR

projektowanie stron internetowych
przygotowanie materiałów video i audio do www
warsztat wystapien publicznych
webwriting
wystep przed kamera i mikrofonem
dokumenty jako narzedzia PR
grafika komputerowa
manipulacje medialne i czarny
marketing terytorialny
nowoczesne narzedzia PR
Personal branding
podstawy fotografiki
pozycjonowanie w sieci
PR w serwisach społecznosciowych

Lista przedmiotów specjalnościowych INŻYNIERIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

reklama społeczna
tworzenie i zarzadzanie projektem
uwarunkowania organizacyjno-prawne w NGO
zarzadzanie organizacja pozarzadowa
benchmarking organizacji pozarzadowych
fundraising dla sektora
lider w organizacji
NGO w social mediach
partnerstwo publiczno-prawne
PR w instytucjach non-profit
prawne aspekty wolontariatu
rachunkowość i rozliczenie projektu

Program studiów II stopnia – NOWOŚĆ

Wybrane przedmioty studiów I stopnia:

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Media relations
Branding i kreowanie produktu
Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych
Internet PR
Tworzenie materiałów reklamowych
Pisanie kreatywne
Zarządzanie w administracji
Instrukcja kancelaryjna
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Struktura i zadania administracji samorządowej oraz terenowej administracji rządowej
Zarządzanie czasem i organizacja pracy
Rozwój lokalny i regionalny
Przywództwo polityczne

Dodaj komentarz