Przedmiot studiów

Wybrane przedmioty:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Media relations
 • Branding i kreowanie produktu
 • Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych
 • Internet PR
 • Tworzenie materiałów reklamowych
 • Pisanie kreatywne
 • Zarządzanie w administracji
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Struktura i zadania administracji samorządowej oraz terenowej administracji rządowej
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Rozwój lokalny i regionalny
 • Przywództwo polityczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *