Praca po studiach

Potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku są: agencje public relations, media (internet, prasa, telewizja, radio), instytucje publiczne, organizacje III sektora. Przekazana wiedza, kompetencje i umiejętności społeczne pozwolą na podjęcie pracy specjalisty ds. kreowania wizerunku klienta i relacje z mediami, a także pracownika szeroko rozumianej sfery usług.

Absolwenci kierunku otrzymają niezbędne kwalifikacje do pracy w sferze instytucji publicznych na różnych poziomach. Z powodzeniem będą mogli sprostać wymogom stawianym pracownikom organów władzy państwowej i samorządowej, partii politycznych, biur parlamentarnych (poselskich, senatorskich, eurodeputowanych).

Dodatkową sferą zatrudnienia mogą być organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje. Absolwenci „Management instytucji publicznych i PR” będą mogli znaleźć możliwości zatrudnienia nie tylko w sferze publicznej ale także w III sektorze oraz w wielu firmach prywatnych, w których potrzebni są specjaliści w zakresie kreowania wizerunku i komunikacji z potencjalnymi klientami.

Dodaj komentarz